Obszary kompetencyjne
Zarządzanie tożsamością w cyfrowym świecie

Zapewnianie i kontrola zgodności dostępów z regulacjami

Certyfikacja posiadanych dostępów, zapewnianie zgodności z politykami bezpieczeństwa.

 

Oprogramowanie IAM pozwala na ciągłe zapewnianie kontroli nad dostępami posiadanymi przez pracowników w zakresie dostosowania dostępów do wykonywanych obecnie obowiązków oraz zgodności uprawnień z obowiązującymi regulacjami.

Mechanizmy kontroli umożliwiają definiowanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa takich jak rozdzielności przyznawanych uprawnień oraz przeprowadzanie okresowych kampanii certyfikacyjnych pozwalających na cykliczny proces weryfikacji stanu dostępów podwładnych.

Powyższe mechanizmy pozwalają zaoszczędzić czas i budżet na czynności administracyjne, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa i kontroli w organizacji.

 


https://twitter.com/SailPoint/status/821855094866067460

Zarządzanie dostępem i automatyzacja zmian

Możliwość automatyzacji procesów wnioskowania, procesów kadrowych i nadawania dostępów na systemy zarządzane.

 

System IAM umożliwia implementację i modelowanie procesów kadrowych związanych z nadawaniem dostępów na systemach wewnątrz organizacji, obsługę procesów wnioskowania i akceptacji oraz synchronizację dostępów na systemy zarządzane wewnątrz organizacji.

Mechanizmy automatyzacji wspierają procesy:

  • zatrudnienia pracownika poprzez inicjalne tworzenie kont i nadawanie uprawnień na systemach, dostosowanych do wykonywanych obowiązków,
  • delegacji pracownika wewnątrz organizacji wspierając czasowe nadawanie i odbieranie uprawnień i synchronizację atrybutów,
  • zwolnienia pracownika zapewniając wyłączenie uprawnień zgodnie z regulacjami i wymaganiami organizacji,
  • wnioskowania o dostępy poprzez wybieranie potrzebnych uprawnień za pomocą przyjaznego interfejsu.

Mechanizmy aktywnej kontroli wspierające powyższe procesy dają gwarancję, że pracownicy będą posiadać tylko wymagane dostępy, a automatyczna synchronizacja zmian na systemy w czasie rzeczywistym pozwala na zwiększenie produktywności oraz satysfakcji użytkowników przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i redukcji kosztów związanych z administracją systemów w organizacji.

 


https://twitter.com/SailPoint/status/823516088755425280

Zarządzanie hasłami

Automatyzacja zmiany haseł w organizacji, przy zapewnieniu zgodności z politykami.

 

Rozwiązanie IAM umożliwia globalne zarządzanie hasłami w organizacji pozwalając na zmianę lub reset haseł dla użytkowników biznesowych, generowanie haseł dla nowotworzonych kont oraz definiowanie polityk zgodnych z wymaganiami organizacji.

Centralny portal udostępnia jednolity i intuicyjny interfejs umożliwiający użytkownikom biznesowym zmianę lub resetowanie haseł na systemach w organizacji, jednocześnie wymuszając zgodność haseł ze zdefiniowanymi politykami.

Umożliwienie składania wniosków o reset lub zmianę haseł podnosi poziom bezpieczeństwa poprzez wymuszenie stosowania silnych haseł, jednocześnie zmniejszając obciążenia dla działu pomocy technicznej.

 


https://twitter.com/SailPoint/status/823999218784280581

Rozwiązanie SSO - automatyzacja logowania do wielu systemów

Automatyzacja dostępu do usług, po jednorazowym uwierzytelnieniu.

 

Pełnowartościowe rozwiązanie klasy Single Sign-On daje możliwość dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów po jednorazowym uwierzytelnieniu do jakiejkolwiek z usług biznesowych w organizacji. W rezultacie użytkownik biznesowy nie jest zmuszony do każdorazowego uwierzytelniania się podczas pracy z różnymi usługami, co podnosi satysfakcję z użytkowania produktów.

W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia rozwiązanie wprowadza dodatkowe kanały uwierzytelniające minimalizując ryzyko nieuprawnionego dostępu. Centralizacja zarządzania autoryzacją i automatyzacja procesów logowania wpływa na poprawę poziomu kontroli dostępów bezpieczeństwa IT i satysfakcji klienta.

Rozwiązanie może być stosowane zarówno do usług zewnętrznych dostępnych dla klientów organizacji, jak i wewnętrznych – pracowników, zaś elastyczność rozwiązania pozwala na skalowalność i dostosowanie w pełni do wymagań i potrzeb organizacji.

Monitorowanie stanu dostępów i raportowanie naruszeń

Tworzenie raportów aktualnego stanu uprawnień użytkowników oraz naruszeń polityk i regulacji.

 

System IAM stanowi centralną bazę danych, zarówno o pracownikach i ich aktualnych i historycznych dostępach do systemów wewnątrz organizacji, jak i o obowiązujących politykach bezpieczeństwa.

Rozwiązanie umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym zmian uprawnień na systemach, szacowanie ryzyka związanego z posiadanymi dostępami, a także identyfikację naruszeń polityk bezpieczeństwa. Cyklicznie generowane raporty zawierające m.in. faktyczny stan uprawnień pracowników, konta bez zidentyfikowanych właścicieli, tożsamości o podwyższonym ryzyku, naruszone polityki i wiele innych.

Powyższe mechanizmy monitorowania i raportowania zapewniają ciągłe utrzymanie bezpieczeństwa IT w organizacji na wysokim poziomie, redukując ryzyko ataków przeprowadzonych przy użyciu nielegalnie pozyskanych dostępów.

 


https://twitter.com/SailPoint/status/821734496823365632

Kontakt

Nasze biura

Adres rejestracyjny firmy:

 

Concept Data Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Piękna 24/26A,
00-549 Warszawa

 

office: +48 22 833 86 35

fax: +48 22 832 17 19

NIP: 701-055-33-94

KRS: 0000603567

Adres biura:

 

Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17,

piętro 4

00-203 Warszawa

 

office: +48 22 833 86 35

fax: +48 22 832 17 19

 

dojazd do biura North Gate
dojazd do biura Piękna

Budynek North Gate

 

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa

Piętro 4.

 

Biuro Piękna

 

ul. Piękna 24/26A,
00-549 Warszawa