Rozwiązania dla biznesu
Automatyzacja procesów

Zarządzanie dostępem i automatyzacja zmian

Automatyczna rekonfiguracja polityk na urządzeniach sieciowych, sprawdzenie aktualnego stanu zabezpieczeń, sieci i aplikacji.

 

Kompleksowe rozwiązanie automatyzujące zmiany sieciowe i utrzymujące zgodność z politykami bezpieczeństwa oraz standardami branżowymi. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii analitycznych i automatyzujących, możliwe jest zarządzanie procesami, wprowadzania zmian w warstwach sieci i aplikacji.

 

Mechanizmy kontroli umożliwiają definiowanie i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa takich jak przyznawanie dostępu do danej usługi oraz przeprowadzanie okresowych kampanii certyfikacyjnych pozwalających na cykliczny proces weryfikacji stanu dostępów.

 

Orkiestracja możliwa jest dzięki zebranym danym na poziomie sieci oraz aplikacji, zbudowaniu zależności i powiązań między infrastrukturą, a docelową aplikacją (np. aplikacja webowa ulokowana na kilku serwerach korzysta z baz danych rozlokowanych w kilku DC) i pilnowaniu, aby komunikacja między nimi była ciągła, zachowując jej dostępność.

 

Powyższe mechanizmy pozwalają zaoszczędzić czas i budżet na czynności administracyjne, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa i kontroli w organizacji.

Rozwiązanie SSO - automatyzacja logowania do wielu systemów

Automatyzacja dostępu do usług, po jednorazowym uwierzytelnieniu.

 

Pełnowartościowe rozwiązanie klasy Single Sign-On daje możliwość dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów po jednorazowym uwierzytelnieniu do jakiejkolwiek z usług biznesowych w organizacji. W rezultacie użytkownik biznesowy nie jest zmuszony do każdorazowego uwierzytelniania się podczas pracy z różnymi usługami, co podnosi satysfakcję z użytkowania produktów.

 

W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia rozwiązanie wprowadza dodatkowe kanały uwierzytelniające minimalizując ryzyko nieuprawnionego dostępu. Centralizacja zarządzania autoryzacją i automatyzacja procesów logowania wpływa na poprawę poziomu kontroli dostępów bezpieczeństwa IT i satysfakcji klienta.

 

Rozwiązanie może być stosowane zarówno do usług zewnętrznych dostępnych dla klientów organizacji, jak i wewnętrznych – pracowników, zaś elastyczność rozwiązania pozwala na skalowalność i dostosowanie w pełni do wymagań i potrzeb organizacji.

Automatyczne instalowanie i konfigurowanie aplikacji

 • Szybka i łatwa instalacja i konfiguracja aplikacji za pomocą pojedynczego kliknięcia.
 • Wsparcie dla Continuous Delivery oraz wdrożeń produkcyjnych pozwalające zredukować czas cyklu wytwarzania dostarczając szybko informacje zwrotną.
 • Dzięki Deployment Automation można dostarczać oprogramowania najwyższej jakości w efektywny i szybki sposób.
 • Czas instalacji i konfiguracji zredukowany o 90% przy 50% mniejszym wysiłku.
 • Wdrożenia end-to-end w chmurze oraz na własnych serwerach.
 • Gotowa integracje z całym zestawem narzędzi DevOps.
 • Self-service dla developerów.

Automatyka na straży biznesu

W świecie ciągłych zmian zwykłe podejście do zagadnień automatyzacji przestaje wystarczać. Magiczne TCO (Total Cost of Ownership) to tylko jeden z aspektów, który zmusza firmy do zastosowania narzędzi do automatyzacji procesów. Konkurencję w tym obszarze wygrywają ci którzy wychodzą ponad standard, my rekomendujemy BMC Control-M, lidera rynku, który:

 • Automatyzuje niezależnie od platformy, zwalniając tym samym użytkownika końcowego z natłoku wiedzy systemowej a skupiając się na efekcie końcowym, czyli realizacji procesu zgodnie z przyjętym SLA (Service Level Agreement).
 • Monitoruje procesy biznesowe, proaktywnie zawiadamia o błędach przez różne kanały informacyjne.
 • Daje możliwość integracji na poziomie API (Application Programming Interface) różnych systemów i aplikacji zapewniając pełną gamę działań dostępną w narzędziu.
 • Pozwalają globalnie spojrzeć na aspekt transmisji plików w złożonych, rozproszonych systemach.
 • Posiada szereg modułów, które w znaczący sposób ułatwiają integrację z światem różnorodnych nowoczesnych technologii (Hadoop, SAP, Databases, Cloud itp.)

Kontakt

Nasze biura

Adres rejestracyjny firmy:

 

Concept Data Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Piękna 24/26A,
00-549 Warszawa

 

office: +48 22 833 86 35

fax: +48 22 832 17 19

NIP: 701-055-33-94

KRS: 0000603567

Adres biura:

 

Budynek North Gate
ul. Bonifraterska 17,

piętro 4

00-203 Warszawa

 

office: +48 22 833 86 35

fax: +48 22 832 17 19

 

dojazd do biura North Gate
dojazd do biura Piękna

Budynek North Gate

 

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa

Piętro 4.

 

Biuro Piękna

 

ul. Piękna 24/26A,
00-549 Warszawa