Rozwiązania
Zarządzanie tożsamością cyfrową

Każda organizacja, zwłaszcza duża, staje dziś przed wyzwaniem sprawnego nadawania i odbierania uprawnień pracownikom, współpracownikom oraz klientom do zasobów firmy, aplikacji, systemów wewnętrznych i tym samym – do informacji. Informacje te są bardzo często wrażliwe lub stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Odpowiednie przyznawanie uprawnień i administrowanie nimi zgodnie z potrzebami firmy jest kluczowe z dwóch głównych powodów: bezpieczeństwa firmy oraz zarządzania pracownikami.

 

Procesy nadawania uprawnień wspierają w przedsiębiorstwach nowoczesne systemy klasy IAM (Identity and Access Management), dzięki którym firmy oszczędzają czas i budżet przeznaczony na czynności administracyjne, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa i kontroli w organizacji.

Rozwiązania, które mamy w ofercie Concept Data, pozwalają na:

Certyfikację posiadanych dostępów i zapewnianie ich zgodności z politykami bezpieczeństwa

Systemy klasy IAM gwarantują ciągłą kontrolę nad dostępami pracowników oraz dostosowanie ich do wykonywanych obowiązków i procedur oraz polityk.

 

Automatyzację procesów związanych z zatrudnianiem pracowników, delegowaniem ich, zwalnianiem oraz przenoszeniem na inne stanowiska pracy

Nowoczesne rozwiązania wspierają w firmach cały proces związany z zatrudnianiem i zarządzaniem zmianami stanowisk pracowników. Mechanizmy aktywnej kontroli dają gwarancję, że pracownicy będą posiadać tylko wymagane dostępy.

 

Zarządzanie hasłami w organizacji, ich generowanie, zmianę, reset oraz wymuszanie silnych haseł

Rozwiązania IAM umożliwiają globalne zarządzanie hasłami. Pozwalają na zmianę lub reset haseł użytkowników biznesowych, generowanie haseł dla nowych kont oraz definiowanie polityk zgodnych z wymaganiami organizacji.

 

Jednorazowe uwierzytelnianie dające dostęp do wielu usług

Single Sign-On to rozwiązanie, które daje możliwość dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów po jednorazowym wpisaniu hasła do którejkolwiek z usług biznesowych w organizacji. Dzięki temu użytkownik unika wielokrotnego logowania się do różnych systemów, z których korzysta. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia rozwiązanie automatycznie wprowadza dodatkowe kanały uwierzytelniające, minimalizując ryzyko nieuprawnionego dostępu.

 

Tworzenie raportów aktualnego stanu uprawnień użytkowników oraz naruszeń polityk i regulacji

Systemy IAM umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym zmian uprawnień użytkowników, szacowanie ryzyka związanego z posiadanymi dostępami, a także identyfikację naruszeń polityk bezpieczeństwa. Cyklicznie generowane raporty zawierają m.in. faktyczny stan uprawnień pracowników, konta bez zidentyfikowanych właścicieli, tożsamości o podwyższonym ryzyku czy naruszone polityki.

Kontakt

Wyślij wiadomość
Dziękujemy za przesłaną wiadomość.
Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.
Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd.
Prosimy o kontakt telefoniczny.

Nasze biura

Adres rejestracyjny firmy:

 

Concept Data SA

ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa

 

office: +48 22 833 86 35

fax: +48 22 832 17 19

NIP: 701-055-33-94

KRS: 0000984497

Adres biura:

ul. Gen. Józefa Zajączka 32

01-518 Warszawa

 

office: +48 22 833 86 35

fax: +48 22 832 17 19

 

dojazd do biura przy Gen. Zajączka
dojazd do biura przy Pięknej

Biuro przy Gen. Zajączka

 

ul. Gen. Józefa Zajączka 32

01-518 Warszawa

 

Biuro przy Pięknej

 

ul. Piękna 24/26A,
00-549 Warszawa